English | Srpski

2011. godina

Statutarni izveštaj Findomestic Banke
Godišnji izveštaj o kvantitativnim i kvalitativnim podacima o kapitalu
i rizicima Banke za period od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine

 


31.12.2011. godine

Bilans stanja na dan 31.12.2011.
Bilans uspeha u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011.
Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011.
Statistički aneks za 2011. godinu
Izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011.
Napomene uz finansijske izveštaje na dan 31.12.2011.
 

30.09.2011. godine

Bilans stanja na dan 30.09.2011.
Bilans uspeha u periodu od 01.01.2011. do 30.09.2011.
Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2011. do 30.09.2011.
 

30.06.2011. godine

Bilans stanja na dan 30.06.2011.
Bilans uspeha u periodu od 01.01.2011. do 30.06.2011.
Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2011. do 30.06.2011.


31.03.2011. godine

Bilans stanja na dan 31.03.2011.
Bilans uspeha  u periodu od 01.01.2011. do 31.03.2011.
Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2011. do 31.03.2011.


Internet bankarstvo
Ukoliko ne možete da pristupite
e-bankingu, kliknite ovde.
Kursna lista
srednji kurs - 24.06.2017
EUR 121.7544
USD 109.0501
CHF 112.3299
kompletna kursna lista
Findomestic konvertor
konverzija:
iz valute: u valutu:
Referentna kamatna stopa NBS
(važi od 08.06.2017.)
Iznosi: 4.00%
Istorijski pregled kamata
Više informacija o Vašim računima možete dobiti na sledećem linku: InfoServis
Vaše mišljenje nam je važno.
Sve sugestije, kritike i pohvale su nam dragocene.
Za podnošenje prigovora, kliknite ovde.
Opšti uslovi poslovanja -  Uslovi korišćenja -  Finansijski izveštaji -  Naša mreža i kontakti
Copyright © 2017 Findomestic Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 115a, 11070 Beograd
INFO CENTAR +381 (0)11 333 6000