English | Srpski

2012. godina

Statutarni izveštaj Findomestic Banke
Godišnji izveštaj o kvantitativnim i kvalitativnim podacima o kapitalu i rizicima Banke za period od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine
Obrasci finansijskog izveštaja na dan 31.12.2012.godine
Napomene uz finansijske izvestaje za 2012. godinu


30.09.2012. godine

Bilans stanja na dan 30.09.2012.
Bilans uspeha  u periodu od 01.01.2012. do 30.09.2012.
Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2012. do 30.09.2012.


30.06.2012. godine

Bilans stanja na dan 30.06.2012.
Bilans uspeha  u periodu od 01.01.2012. do 30.06.2012.
Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2012. do 30.06.2012.
Objavljivanje podataka i informacija o banci 30.06.2012.


31.03.2012. godine

Bilans stanja na dan 31.03.2012.
Bilans uspeha  u periodu od 01.01.2012. do 31.03.2012.
Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2012. do 31.03.2012.


Internet bankarstvo
Ukoliko ne možete da pristupite
e-bankingu, kliknite ovde.
Kursna lista
srednji kurs - 24.06.2017
EUR 121.7544
USD 109.0501
CHF 112.3299
kompletna kursna lista
Findomestic konvertor
konverzija:
iz valute: u valutu:
Referentna kamatna stopa NBS
(važi od 08.06.2017.)
Iznosi: 4.00%
Istorijski pregled kamata
Više informacija o Vašim računima možete dobiti na sledećem linku: InfoServis
Vaše mišljenje nam je važno.
Sve sugestije, kritike i pohvale su nam dragocene.
Za podnošenje prigovora, kliknite ovde.
Opšti uslovi poslovanja -  Uslovi korišćenja -  Finansijski izveštaji -  Naša mreža i kontakti
Copyright © 2017 Findomestic Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 115a, 11070 Beograd
INFO CENTAR +381 (0)11 333 6000