English | Srpski

A vista štednja u RSD

  • Iznos položenih sredstava – nije ograničen
  • Bez troškova otvaranja i vođenja računa
  • Bez obaveze plaćanja poreza
 

A VISTA
NKS EKS
0,50% 0,50%


A vista - Reprezentativni primer
Valuta RSD
Iznos u valuti 100.000,00
Nominalna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimale 0,50%
Efektivna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimale 0,50%
Iznos kamate 500,00 RSD
Poreska obaveza – 0% 0,00 RSD
Ukupan iznos koji će klijent primiti nakon isteka 12 meseci 100.500,00 RSD

 
 
 
 
 
 
 
 

Nominalna kamatna stopa (NKS) = Efektivna kamatna stopa (EKS)

* U primeru je prikazan obračun kamate za period od 12 meseci pri čemu je iznos na računu konstantan u toku svih 12 meseci

** Obračuni su rađeni na dan 30.10.2013. godine

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.
 
 

Internet bankarstvo
Ukoliko ne možete da pristupite
e-bankingu, kliknite ovde.
Kursna lista
srednji kurs - 24.06.2017
EUR 121.7544
USD 109.0501
CHF 112.3299
kompletna kursna lista
Findomestic konvertor
konverzija:
iz valute: u valutu:
Referentna kamatna stopa NBS
(važi od 08.06.2017.)
Iznosi: 4.00%
Istorijski pregled kamata
Više informacija o Vašim računima možete dobiti na sledećem linku: InfoServis
Vaše mišljenje nam je važno.
Sve sugestije, kritike i pohvale su nam dragocene.
Za podnošenje prigovora, kliknite ovde.
Opšti uslovi poslovanja -  Uslovi korišćenja -  Finansijski izveštaji -  Naša mreža i kontakti
Copyright © 2017 Findomestic Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 115a, 11070 Beograd
INFO CENTAR +381 (0)11 333 6000