English | Srpski

Depoziti

 
Findomestic Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji. Agencija za osiguranje depozita: www.aod.rs

Findomestic BankA neguje poverenje svojih deponenata, što je pored ponude kamatnih stopa, izuzetno važno prilikom odlučivanja gde oročiti depozite. Findomestic ponuda podrazumeva:

  • depozite po viđenju u dinarima i devizama
  • oročene depozite u dinarima i devizama 
  • oročene dinarske depozite sa valutnom klauzulom 
  • overnight depozite, odnosno oročenje preko noći - posebne pogodnosti ovog proizvoda:
  1. ugovaranje overnight depozita jednim ugovorm bez potrebe svakodnevne razmene aneksa
  2. prenos na oročenje raspoloživog stanja bez potrebe prethodnog ugovaranja
  3. mogućnost davanja trajnog naloga banci za prenos salda
  4. vraćanje oročenog iznosa do 9h sledećeg jutra

U zavisnosti od iznosa i roka za oročenje sredstava, koristi se proporcionalni ili konformni metod obračuna kamate. Sve naše ponude obavezno sadrže i plan isplate depozita sa iskazanom nominalnom i efektivnom kamatnom stopom kao i sa definisanim iznosom kamate na kraju perioda oročenja.
 
Osnovica za obračun kamate je iznos nominalni oročenih dinarskih sredstava, odnosno kod deviznih depozita, dinarska protivvrednost oročenog deviznog depozita po srednjem kursu na dan obračuna.

 


Internet bankarstvo
Ukoliko ne možete da pristupite
e-bankingu, kliknite ovde.
Kursna lista
srednji kurs - 24.06.2017
EUR 121.7544
USD 109.0501
CHF 112.3299
kompletna kursna lista
Findomestic konvertor
konverzija:
iz valute: u valutu:
Referentna kamatna stopa NBS
(važi od 08.06.2017.)
Iznosi: 4.00%
Istorijski pregled kamata
Više informacija o Vašim računima možete dobiti na sledećem linku: InfoServis
Vaše mišljenje nam je važno.
Sve sugestije, kritike i pohvale su nam dragocene.
Za podnošenje prigovora, kliknite ovde.
Opšti uslovi poslovanja -  Tarife i naknade -  Uslovi korišćenja -  Finansijski izveštaji -  Naša mreža i kontakti
Copyright © 2017 Findomestic Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 115a, 11070 Beograd
INFO CENTAR +381 (0)11 333 6000