English | Srpski

Gotovinski kredit u dinarima


GOTOVINSKI dinarski (i kredit za refinansiranje), uz prenos zarade u Findomestic banku:
 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: od 5.000,00 - 2.000.000,00 RSD
 • NKS* promenljiva: 8,70%
 • Period otplate kredita: 6 - 48 meseci
 • Sredstvo obezbeđenja kredita: uslovna administrativna zabrana i lična menica
 • Naknada: 1,5% od iznosa kredita, jednokratno 
 • Bez obaveznog depozita
 • Bez žiranata
 • Podnošenje zahteva samo uz ličnu kartu
PRIMER DINARSKOG GOTOVINSKOG KREDITA UZ PRENOS ZARADE
 Iznos kredita 200.000,00 RSD
 Rok otplate kredita 48 meseci
 NKS* promenljiva 8,70%
 Naknada 3.000,00 RSD
 Trošak osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD
 Trošak menice 50,00 RSD
 Mesečni trošak održavanja tekućeg računa 150,00 RSD
 RATA 4.948,57 RSD
 EKS od 11,65%
 Ukupan iznos kredita sa kamatom 237.531,36 RSD
 
* Nominalna kamatna stopa određena je promenljivom referentnom kamatnom stopom Narodne banke Srbije i fiksnim procentualnim iznosom (NKS = Referentna kamatna stopa NBS + 4,70%).
Referentna kamatna stopa na datum 05.09.2016. godine iznosi 4,00%.
Usklađivanje sa promenama Referentne kamatne stope NBS vrši se kvartalno, u januaru, aprilu, julu i oktobru, a prema vrednosti referentne kamatne stope NBS koja je važila na datum 5. u mesecu koji prethodi mesecu usklađivanja. U slučaju promene Referentne kamatne stope NBS, nova stopa primenjuje se na ostatak otplate duga po kreditu.
 

GOTOVINSKI dinarski (i kredit za refinansiranje) uz prenos zarade u Findomestic banku:
 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: od 5.000,00 - 2.000.000,00 RSD
 • NKS* promenljiva: 11,70%
 • Period otplate kredita:  49 - 84 meseca
 • Sredstvo obezbeđenja kredita: uslovna administrativna zabrana i lična menica
 • Naknada: 1,5% od iznosa kredita, jednokratno 
 • Bez obaveznog depozita
 • Bez žiranata
 • Podnošenje zahteva samo uz ličnu kartu    
 
PRIMER DINARSKOG GOTOVINSKOG KREDITA UZ PRENOS ZARADE
 Iznos kredita 200.000,00 RSD
 Rok otplate kredita 84 meseca
 NKS* promenljiva 11,70%
 Naknada 3.000,00 RSD
 Trošak osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD
 Trošak menice 50,00 RSD
 Mesečni trošak održavanja tekućeg računa 150,00 RSD
 RATA 3.498,54 RSD
 EKS od 14,50%
 Ukupan iznos kredita sa kamatom 293.877,36 RSD
 
* Nominalna kamatna stopa određena je promenljivom referentnom kamatnom stopom Narodne banke Srbije i fiksnim procentualnim iznosom (NKS = Referentna kamatna stopa NBS + 7,70%).
Referentna kamatna stopa na datum 05.09.2016. godine iznosi 4,00%.
Usklađivanje sa promenama Referentne kamatne stope NBS vrši se kvartalno, u januaru, aprilu, julu i oktobru, a prema vrednosti referentne kamatne stope NBS koja je važila na datum 5. u mesecu koji prethodi mesecu usklađivanja. U slučaju promene Referentne kamatne stope NBS, nova stopa primenjuje se na ostatak otplate duga po kreditu.
 

GOTOVINSKI dinarski (i kredit za refinansiranje) bez prenosa zarade u Findomestic banku:
 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: od 5.000,00 - 2.000.000,00 RSD
 • NKS* promenljiva: 17,50%
 • Period otplate kredita:  6 - 84 meseca
 • Sredstvo obezbeđenja kredita: uslovna administrativna zabrana i lična menica
 • Naknada: 2,0% od iznosa kredita, jednokratno 
 • Bez obaveznog depozita
 • Bez žiranata
 • Podnošenje zahteva samo uz ličnu kartu
 
PRIMER DINARSKOG GOTOVINSKOG KREDITA BEZ PRENOSA ZARADE
 Iznos kredita 200.000,00 RSD
 Rok otplate kredita 36 meseci
 NKS* promenljiva 17,50%
 Naknada 4.000,00 RSD
 Trošak osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD
 Trošak menice 50,00 RSD
 RATA 7.180,41 RSD
 EKS od 20,80%
 Ukupan iznos kredita sa kamatom 258.494,76 RSD
 
* Nominalna kamatna stopa određena je promenljivom referentnom kamatnom stopom Narodne banke Srbije i fiksnim procentualnim iznosom (NKS = Referentna kamatna stopa NBS + 13,50%).
Referentna kamatna stopa na datum 05.09.2016. godine iznosi 4,00%.
Usklađivanje sa promenama Referentne kamatne stope NBS vrši se kvartalno, u januaru, aprilu, julu i oktobru, a prema vrednosti referentne kamatne stope NBS koja je važila na datum 5. u mesecu koji prethodi mesecu usklađivanja. U slučaju promene Referentne kamatne stope NBS, nova stopa primenjuje se na ostatak otplate duga po kreditu. 


Internet bankarstvo
Ukoliko ne možete da pristupite
e-bankingu, kliknite ovde.
Kursna lista
srednji kurs - 24.06.2017
EUR 121.7544
USD 109.0501
CHF 112.3299
kompletna kursna lista
Findomestic konvertor
konverzija:
iz valute: u valutu:
Referentna kamatna stopa NBS
(važi od 08.06.2017.)
Iznosi: 4.00%
Istorijski pregled kamata
Više informacija o Vašim računima možete dobiti na sledećem linku: InfoServis
Vaše mišljenje nam je važno.
Sve sugestije, kritike i pohvale su nam dragocene.
Za podnošenje prigovora, kliknite ovde.
Opšti uslovi poslovanja -  Uslovi korišćenja -  Finansijski izveštaji -  Naša mreža i kontakti
Copyright © 2017 Findomestic Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 115a, 11070 Beograd
INFO CENTAR +381 (0)11 333 6000