English | Srpski

Gotovinski kredit u dinarima sa osiguranjem

Uz prepoznatljivo atraktivne uslove po kojima možete doći do dodatnog novca ili refinansirati postojeće obaveze, od sada iskoristite prednosti Findomestic gotovinskog kredita sa osiguranjem i obezbedite dodatnu finansijsku zaštitu!

Uslovi gotovinskog kredita (i kredita za refinansiranje) sa osiguranjem uz prenos zarade u Findomestic banku:
 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: od 5.000,00 - 2.000.000,00 RSD
 • NKS* promenljiva: 8,70%
 • Period otplate kredita: 6 - 48 meseci
 • Naknada: 1,5% od iznosa kredita, jednokratno
 • Premija osiguranja: 3,5% od iznosa kredita, jednokratno
 • Sredstvo obezbeđenja kredita: uslovna administrativna zabrana i lična menica
 • Bez obaveznog depozita
 • Bez žiranata
 • Podnošenje zahteva samo uz ličnu kartu
PRIMER DINARSKOG GOTOVINSKOG KREDITA UZ PRENOS ZARADE
 Iznos kredita 200.000,00 RSD
 Rok otplate kredita 48 meseci
 NKS* promenljiva 8,70%
 Naknada 3.000,00 RSD
 Trošak osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD
 Trošak menice 50,00 RSD
 Mesečni trošak održavanja tekućeg računa 150,00 RSD
 Premija osiguranja
7.000,00 RSD
 RATA 4.948,57 RSD
 EKS od 13,75%
 Ukupan iznos kredita sa kamatom
237.531,36 RSD

* Nominalna kamatna stopa određena je promenljivom referentnom kamatnom stopom Narodne banke Srbije i fiksnim procentualnim iznosom (NKS = Referentna kamatna stopa NBS + 4,70%).
Referentna kamatna stopa na datum 05.09.2016. godine iznosi 4,00%.
Usklađivanje sa promenama Referentne kamatne stope NBS vrši se kvartalno, u januaru, aprilu, julu i oktobru, a prema vrednosti referentne kamatne stope NBS koja je važila na datum 5. u mesecu koji prethodi mesecu usklađivanja. U slučaju promene Referentne kamatne stope NBS, nova stopa primenjuje se na ostatak otplate duga po kreditu.
 
 
Uslovi gotovinskog kredita (i kredita za refinansiranje) sa osiguranjem uz prenos zarade u Findomestic banku:
 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: od 5.000,00 - 2.000.000,00 RSD
 • NKS* promenljiva: 11,70%
 • Period otplate kredita: 49 - 84 meseci
 • Naknada: 1,5% od iznosa kredita, jednokratno
 • Premija osiguranja: 3,5% od iznosa kredita, jednokratno
 • Sredstvo obezbeđenja kredita: uslovna administrativna zabrana i lična menica
 • Bez obaveznog depozita
 • Bez žiranata
 • Podnošenje zahteva samo uz ličnu kartu 
  
PRIMER DINARSKOG GOTOVINSKOG KREDITA UZ PRENOS ZARADE
 Iznos kredita 200.000,00 RSD
 Rok otplate kredita 84 meseca
 NKS* promenljiva 11,70%
 Naknada 3.000,00 RSD
 Trošak osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD
 Trošak menice 50,00 RSD
 Mesečni trošak održavanja tekućeg računa 150,00 RSD
 Premija osiguranja
7.000,00 RSD
 RATA 3.498,54 RSD
 EKS od 15,88%
 Ukupan iznos kredita sa kamatom
293.877,36 RSD
 
* Nominalna kamatna stopa određena je promenljivom referentnom kamatnom stopom Narodne banke Srbije i fiksnim procentualnim iznosom (NKS = Referentna kamatna stopa NBS + 7,70%).
Referentna kamatna stopa na datum 05.09.2016. godine iznosi 4,00%.
Usklađivanje sa promenama Referentne kamatne stope NBS vrši se kvartalno, u januaru, aprilu, julu i oktobru, a prema vrednosti referentne kamatne stope NBS koja je važila na datum 5. u mesecu koji prethodi mesecu usklađivanja. U slučaju promene Referentne kamatne stope NBS, nova stopa primenjuje se na ostatak otplate duga po kreditu. 

 
Uslovi gotovinskog kredita (i kredita za refinansiranje) sa osiguranjem bez prenosa zarade u Findomestic banku:
 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: od 5.000,00 - 2.000.000,00 RSD
 • NKS* promenljiva: 17,50%
 • Period otplate kredita: 6 - 84 meseca
 • Naknada: 2,0% od iznosa kredita, jednokratno
 • Premija osiguranja: 3,5% od iznosa kredita, jednokratno
 • Sredstvo obezbeđenja kredita: uslovna administrativna zabrana i lična menica
 • Bez obaveznog depozita
 • Bez žiranata
 • Podnošenje zahteva samo uz ličnu kartu
         
PRIMER DINARSKOG GOTOVINSKOG KREDITA BEZ PRENOSA ZARADE
 Iznos kredita 200.000,00 RSD
 Rok otplate kredita 36 meseci
 NKS* promenljiva 17,50%
 Naknada 4.000,00 RSD
 Trošak osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD
 Trošak menice 50,00 RSD
 Premija osiguranja
7.000,00 RSD
 RATA 7.180,41 RSD
 EKS od 23,87%
 Ukupan iznos kredita sa kamatom
258.494,76 RSD

* Nominalna kamatna stopa određena je promenljivom referentnom kamatnom stopom Narodne banke Srbije i fiksnim procentualnim iznosom (NKS = Referentna kamatna stopa NBS + 13,50%).
Referentna kamatna stopa na datum 05.09.2016. godine iznosi 4,00%.
Usklađivanje sa promenama Referentne kamatne stope NBS vrši se kvartalno, u januaru, aprilu, julu i oktobru, a prema vrednosti referentne kamatne stope NBS koja je važila na datum 5. u mesecu koji prethodi mesecu usklađivanja. U slučaju promene Referentne kamatne stope NBS, nova stopa primenjuje se na ostatak otplate duga po kreditu.

 

Findomestic dinarski gotovinski kredit sa osiguranjem Vam pruža:
 
 • Pokriće do 6 mesečnih rata kredita, u slučaju gubitka posla**
 • Otplatu ostatka duga po kreditu, u slučaju smrti usled nezgode**
 • Otplatu ostatka duga po kreditu, u slučaju trajnog invaliditeta usled nezgode**
**U skladu sa uslovima Wiener Städtische osiguranja.

Internet bankarstvo
Ukoliko ne možete da pristupite
e-bankingu, kliknite ovde.
Kursna lista
srednji kurs - 24.06.2017
EUR 121.7544
USD 109.0501
CHF 112.3299
kompletna kursna lista
Findomestic konvertor
konverzija:
iz valute: u valutu:
Referentna kamatna stopa NBS
(važi od 08.06.2017.)
Iznosi: 4.00%
Istorijski pregled kamata
Više informacija o Vašim računima možete dobiti na sledećem linku: InfoServis
Vaše mišljenje nam je važno.
Sve sugestije, kritike i pohvale su nam dragocene.
Za podnošenje prigovora, kliknite ovde.
Opšti uslovi poslovanja -  Uslovi korišćenja -  Finansijski izveštaji -  Naša mreža i kontakti
Copyright © 2017 Findomestic Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 115a, 11070 Beograd
INFO CENTAR +381 (0)11 333 6000