English | Srpski

Kartice

Findomestic Banka AD Beograd poseduje VISA licencu na osnovu koje je stekla pravo da izdaje međunarodno važeće VISA kartice, odnosno:

  • VISA Business debitnu karticu
  • VISA Business Charge karticu 

Poslovna platna kartica svojim dizajnom i funkcionalnošću osmišljena je sa ciljem da pojednostavi raspolaganje sredstvima pravnim licima i predstavlja Vaš siguran finansijski oslonac 24 sata dnevno 7 dana u nedelji širom zemlje i sveta. Osnovna namena kartica je plaćanje troškova reprezentacije, poslovnih putovanja (avio karte, rent-a-car), hotela, troškova voznog parka, sitnog inventara i sličnih rashoda.

Business kartice su međunarodne kartice koja se mogu koristiti za plaćanje roba i usluga i podizanje gotovine na svim prodajnim mestima i bankomatima u zemlji i inostranstvu koji imaju istaknut znak Vaše kartice, kao i za plaćanje putem Interneta. Korisnik Business kartice Findomestic Banke je kompanija i istoj se otvara poseban dinarski račun kartice na kojem se evidentiraju sve promene (uplate, transakcije).

Ovlašćeni predstvanici kompanije dobijaju od Banke na korišćenje dodatne kartice koje sadrže naziv firme, ime i prezime ovlašćenog lica (korisnika kartice) i jedinstveni broj kartice za svakog pojedinačnog korisnika kartice. Sve dodatne kartice su vezane za poseban dinarski račun i svakoj od njih možete odrediti poseban iznos mesečnog limita koji će korisniku biti na raspolaganju.  

 


 


Internet bankarstvo
Ukoliko ne možete da pristupite
e-bankingu, kliknite ovde.
Kursna lista
srednji kurs - 24.06.2017
EUR 121.7544
USD 109.0501
CHF 112.3299
kompletna kursna lista
Findomestic konvertor
konverzija:
iz valute: u valutu:
Referentna kamatna stopa NBS
(važi od 08.06.2017.)
Iznosi: 4.00%
Istorijski pregled kamata
Više informacija o Vašim računima možete dobiti na sledećem linku: InfoServis
Vaše mišljenje nam je važno.
Sve sugestije, kritike i pohvale su nam dragocene.
Za podnošenje prigovora, kliknite ovde.
Opšti uslovi poslovanja -  Tarife i naknade -  Uslovi korišćenja -  Finansijski izveštaji -  Naša mreža i kontakti
Copyright © 2017 Findomestic Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 115a, 11070 Beograd
INFO CENTAR +381 (0)11 333 6000