English | Srpski

Korisni saveti

 • PIN (tajni broj) zapamtite i čuvajte u tajnosti. Nemojte ga čuvati zapisanog pored kartice ili na samoj kartici. PIN niste dužni nikome da saopštite, pa ni zaposlenima policije ili Banke
 • Ne odgovarajte ni nakakve e-mail poruke navodno od VISA i nipošto ne popunjavajte obrasce koji traže unos detaljnih podataka o kartici, broju računa ili stanju na računu. U slučaju primanja takvog e-mail-a odmah obavestite Banku
 • Nemojte čuvati svoju karticu zajedno s gotovinom ili čekovnom knjižicom
 • Novu karticu potpišite odmah po primanju na predviđenom mestu na poleđini kartice
 • Staru karticu kojoj je istekao rok prerežite kroz magnetsku traku pa je vratite Banci. Kartica čija je važnost istekla ili je zbog bilo kog razloga poništena, ne sme se koristiti
 • Kartica glasi na ime korisnika, neprenosiva je i izdaje se na rok prema Odluci Banke
 • Kartica je vlasništvo Banke i na njen zahtev korisnik kartice obavezan je da je odmah prerezanu vrati
 • Banka ne preuzima odgovornost za kvalitet robe i usluga kupljenih karticom. Reklamacije roba i usluga korisnik rešava na prodajnom mestu
 • Vaša kartica mora biti prihvaćena na prodajnom mestu i bankomatu na kojem je istaknuta njena oznaka (VISA)
 • Zapišite brojeve svojih kartica i brojeve telefona na koje možete prijaviti krađu ili nestanak, čuvajte ih odvojeno od samih kartica
 • U slučaju otuđenja ili nestanka kartice odmah nazovite Banku na broj 011/333 6000 koji vam je na raspolaganju 24 sata dnevno, 365 dana u godini
 • U slučaju da korisnik kartice ima reklamaciju na korišćenje kartice, može se obratiti u ekspozituru Banke i pismenim putem potvrditi reklamaciju. Krajnji rok za podnošenje reklamacije je trideset dana od dana dospeća obaveza
 • Ako korisnik nakon prijave nestanka pronađe karticu, ne sme je koristiti, već je o tome dužan da obavesti Banku
 • Sve troškove zloupotrebe kartice nastale do trenutka prijave u Banku snosi korisnik kartice

 


Internet bankarstvo
Ukoliko ne možete da pristupite
e-bankingu, kliknite ovde.
Kursna lista
srednji kurs - 24.06.2017
EUR 121.7544
USD 109.0501
CHF 112.3299
kompletna kursna lista
Findomestic konvertor
konverzija:
iz valute: u valutu:
Referentna kamatna stopa NBS
(važi od 08.06.2017.)
Iznosi: 4.00%
Istorijski pregled kamata
Više informacija o Vašim računima možete dobiti na sledećem linku: InfoServis
Vaše mišljenje nam je važno.
Sve sugestije, kritike i pohvale su nam dragocene.
Za podnošenje prigovora, kliknite ovde.
Opšti uslovi poslovanja -  Tarife i naknade -  Uslovi korišćenja -  Finansijski izveštaji -  Naša mreža i kontakti
Copyright © 2017 Findomestic Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 115a, 11070 Beograd
INFO CENTAR +381 (0)11 333 6000