English | Srpski

Kreditiranje stanovništva


Findomestic Banka u Srbiji posluje kao univerzalna banka i na tržište Srbije donela  je inovativna kreditna rešenja za sve segmente stanovništva.

Findomestic Banku posebno ističe poslovna politika odgovornog kreditiranja.

U procesu odobravanja kreditnih zahteva Findomestic Banka koristi veoma kompleksan sistem bodovanja koji uz pomoć jasno definisanih parametara daje odgovor odmah, ali uz kompletnu sliku kreditne sposobnosti.
 
Pored toga, usluga Findomestic Banke obuhvata i stručni savet pri odabiru najadekvatnijeg kreditnog proizvoda u zavisnosti od namene potrebnih sredstava, kao i preporuku najoptimalnije kreditne konstrukcije koja klijentu omogućava otplatu u skladu sa njegovim mogućnostima.

Za podnošenje bilo kog kreditnog zahteva, bilo da je to u ekspozituri Banke ili na prodajnom mestu našeg partnera, potrebna je važeća lična karta. Za realizaciju kreditnog zahteva je neophodno dostaviti potvrdu o zaposlenju i administrativnu zabranu.

Uvereni smo da ovakvo odgovorno kreditiranje Findomestic Banke stvara  preduslov za zadovoljne klijente, a samim tim i uspešnu banku.
 

 


Internet bankarstvo
Ukoliko ne možete da pristupite
e-bankingu, kliknite ovde.
Kursna lista
srednji kurs - 24.06.2017
EUR 121.7544
USD 109.0501
CHF 112.3299
kompletna kursna lista
Findomestic konvertor
konverzija:
iz valute: u valutu:
Referentna kamatna stopa NBS
(važi od 08.06.2017.)
Iznosi: 4.00%
Istorijski pregled kamata
Više informacija o Vašim računima možete dobiti na sledećem linku: InfoServis
Vaše mišljenje nam je važno.
Sve sugestije, kritike i pohvale su nam dragocene.
Za podnošenje prigovora, kliknite ovde.
Opšti uslovi poslovanja -  Uslovi korišćenja -  Finansijski izveštaji -  Naša mreža i kontakti
Copyright © 2017 Findomestic Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 115a, 11070 Beograd
INFO CENTAR +381 (0)11 333 6000