English | Srpski

Najčešća pitanja

Šta je MasterCard Secure Code?
MasterCard Secure Code je besplatna usluga sigurne kupovine MasterCard karticama na Internetu. Prilikom kupovine, potvrđujete identitet Banci pomoću svoje lične lozinke - slično kao korišćenjem PIN broja na bankomatu. Unos i provera lozinke isključivo se obavlja između Vas i Banke, a Internet trgovac nema uvid u podatke koji se razmenjuju. Na taj način jedino Vi možete koristiti karticu kod Internet trgovaca koji podržavaju plaćanje pomoću MasterCard Secure Code usluge. Kako biste bili sigurni da komunicirate sa Bankom, na ekranu će se pojaviti pozdravna poruka sa Vašim podacima.

Kako MasterCard Secure Code radi?
Za korišćenje MasterCard Secure Code usluge postupak je sličan kao i prilikom kupovine kod ostalih Internet trgovaca koji nisu registrovani za ovu uslugu. Razlika je u tome što se kod sertifikovanih trgovaca za ovu uslugu prilikom internet kupovine vrši dodatna identifikacija korisnika kartice unosom jedinstvene lozinke. 
 
Postupak kupovine je sledeći:
 • Kada izaberete proizvode i usluge koje želite da kupite karticom, pratite instrukcije i nastavite na stranicu za plaćanje
 • Prema instrukcijama popunite tražene podatke (kao i broj kartice) i, nakon potvrde plaćanje, Internet prodavnica se automatski povezuje sa Bankom radi provere da li je kartica aktivirana za korišćenje MasterCard usluge
 • U slučaju da jeste, na Vašem ekranu pojaviće se prozor sa osnovnim detaljima o transakciji, Vašom pozdravnom porukom i zahtevom za unos MasterCard Secure Code lozinke
 • Proverite ispravnost prikazanih podataka (iznos transakcije, poslednje četiri cifre na kartici i pozdravnu poruku)
 • Unesite svoju MasterCard Secure Code lozinku i potvrdite unos
 • Ukoliko je lozinka ispravna, Banka trgovcu potvrđuje Vašu autentičnost
 • Trgovac Banci prosleđuje upit o raspoloživim sredstvima na računu i ispravnosti statusa kartice
 • Ukoliko je sve u redu, Banka odobrava transakciju.
Kako mogu da aktiviram MasterCard Secure Code uslugu?
Banka je izvršila prijavljivanje i aktivaciju svih korisnika svojih MasterCard kartica. Prilikom prvog korišćenja kartice u internet prodavnici koja podržava ovaj sistem plaćanja, postupak je sledeći:
 • Kada izaberete proizvode i usluge koje želite da kupite karticom, pratite instrukcije i nastavite na stranicu za plaćanje
 • Prema instrukcijama popunite tražene podatke (kao i broj kartice) i, nakon potvrde plaćanje, Internet prodavnica se automatski povezuje sa Bankom radi provere da li je kartica aktivirana za korišćenje MasterCard Secure Code usluge
 • U slučaju da jeste, pojaviće se na ekranu prozor sa ponudom za unos inicijalne lozinke i nove MasterCard Secure Code lozinke.
 • Nakon što unesete što uspešno unesete inicijalnu lozinku i definišete novu MasterCard Secure Code lozinku pojaviće se novi prozor u kom treba da još jednom potvrdite Vašu novu MasterCard Secure Code lozinku
 • Banka proverava ispravnost unetih podataka i, ukoliko je sve u redu, obaveštava Vas o uspešnoj transakciji
 • Banka trgovcu potvrđuje Vašu autentičnost
 • Trgovac Banci prosleđuje upit o raspoloživim sredstvima na računu i ispravnosti statusa kartice
 • Ukoliko je sve u redu, Banka odobrava transakciju.
Da li se MasterCard Secure Code usluga naplaćuje?
MasterCard Secure Code usluga je u potpunosti besplatna.

Da li sa svojom postojećom MasterCard karticom Findomestic Banke mogu da koristim uslugu sigurnog plaćanja (MasterCard Secure Code) ili je neophodno da podnesem zahtev za novu karticu?
Nije potrebno da podnosite zahtev za novu karticu, već uslugu koristite sa svojom postojećom karticom. 

Mogu li da koristim  više od jedne MasterCard kartice Findomestic Banke?
Možete koristiti sve svoje MasterCard kartice (osnovne i dodatne) Findomestic Banke.
 
Mogu li registrovati ostale kartice (VISA) za korišćenje MasterCard Secure Code usluge?
Usluga MasterCard Secure Code namenjena je za upotrebu samo sa MasterCard karticama. Za VISA kartice uveli smo uslugu koja funkcioniše na isti način, a zove se Verified by VISA. 

Šta moram da učinim kada mi Banka izda novu karticu?
Nakon što Vam Banka izda novu karticu, neophodno je da ponovite postupak aktivacije.

Da li mi je potrebna posebna oprema ili softver na mom računaru?
Za korišćenje MasterCard Secure Code usluge dovoljno je imati standardnu opremu koja se danas koristi. Sve što Vam je potrebno su računar sa Internet konekcijom i web pretraživačima, kao što su: Internet Explorer, Mozzila Firefox, Google Chrome, Opera, Safari.

Kako mogu da prepoznam da li je Internet prodavnica registrovana za MasterCard Secure Code uslugu? 
Veliki broj Internet trgovina učestvuje u MasterCard Secure Code programu i najlakše ih je prepoznati po tome što na web stranicama imaju istaknut MasterCard Secure Code logotip.

Kako Internet prodavnice znaju da sam registrovan za korišćenje MasterCard Secure Code usluge?
Prilikom kupovine, Internet trgovac (posredno, preko MasterCard-a) kontaktira Banku kako bi ispitao da li ste korisnik MasterCard Secure Code usluge. Ceo taj proces traje svega nekoliko sekundi.

Imajući u vidu da je Banka registrovala sve svoje korisnike za korišćenje MasterCard Secure Code usluge, da li mogu koristiti karticu na Internet sajtovima koji ne podržavaju korišćenje MasterCard Secure Code usluge?
Na Internet stranicama koje ne podržavaju plaćanje putem MasterCard Secure Code usluge, kupovina se obavlja na uobičajen način. U ovom slučaju ne pojavljuju se dodatni ekrani i ne unosite svoju MasterCard Secure Code lozinku.

Šta je pozdravna poruka?
Pozdravna poruka je podatak koji je banka unela za Vas u postupku aktivacije u MasterCard Secure Code program. Ona će se prikazivati prilikom svakog plaćanja (iznad polja za unos lozinke). S obzirom na to da je pozdravna poruka lične prirode (u pitanju je podatak poznat samo Vama i Banci, a vezan za Vašu karticu), njen prikaz Vam potvrđuje da ste zaista u komunikaciji sa Bankom.

Šta je lozinka?
Lozinka je šifra koju sami definišete prilikom prve kupovine. Prilikom plaćanja u Internet prodavnicama koje učestvuju u MasterCard Secure Code programu, Banka će od Vas tražiti ovaj podatak kako bi utvrdila Vašu autentičnost.

Da li moram da prihvatim registraciju za program uslugu MasterCard Secure Code?
Korišćenje MasterCard Secure Code usluge na sajtovima trgovaca koji podržavaju ovaj servis je obavezno. 

Da li neko može saznati moje lične podatke (ličnu poruku ili lozinku)?
Ne. Samo Vi i Banka posedujete informaciju o Vašoj lozinci ili pozdravnoj poruci.

Šta da uradim ukoliko moja pozdravna poruka nije ispravno prikazana ili nije napisana?
Ukoliko na ekranu za unos lozinke Vaša pozdravna poruka nije ispravno prikazana ili nije navedena, odustanite od unosa lozinke i postupka kupovine i hitno pozovite Info centar Findomestic Banke na broj (+381) 11 333 6000.
 
Šta da uradim ukoliko posumnjam da neko zna ili koristi moju lozinku?
U slučaju da posumnjate da neko poseduje ili koristi vašu MasterCard Secure Code lozinku, hitno pozovite Info centar Findomestic Banke na broj (+381) 11 333 6000.

Uneo sam 4 puta uzastopno pogrešnu inicijalnu lozinku / lozinku i kartica je blokirana. Šta da uradim kako bih deblokirao karticu za sigurna plaćanja?
Da biste ponovo mogli da kupujete na sigurnim Internet stranicama (onim koji imaju istaknut MasterCard Secure Code logotip) potrebno je da pošaljete e-mail na: supercard@findomestic.rs sledećeg sadržaja:
Zahtevam deblokadu kartice XXXX (ovde uneti četiri (4) poslednje cifre broja kartice – broj od 16 cifara na prednjoj strani kartice), vezane uz partiju 240-XXXXXXXX-XX (ovde uneti broj računa kartice sa izvoda) za sigurna Internet plaćanja. Kartica je blokirana zbog 4 pogrešna unosa lozinke. Moj JMBG je: XXXXXXXXXXXXX (ovde navesti JMBG). Brojevi telefona na koje me možete pozvati su: (ovde navesti vaše aktivne brojeve telefona).
Deblokada kartice je moguća radnim danima (ponedeljak – petak) od 09:00h do 15:00h. Ukoliko blokirate karticu nakon 15:00h radnim danima ili vikendom, kartica će Vam biti odblokirana prvog narednog radnog dana nakon 09:00h.
Napomena:
Svaka kartica vezana je za neki račun. Broj računa za koji je Vaša MasterCard kartica vezana možete saznati:
- Uvidom u mesečni izvod koji vam Findomestic Banka dostavlja 
- Putem E-banking-a u meniju Kartice – Pregled kartica – MasterCard – polje partija
- U ekspozituri Findomestic banke uz prezentaciju kartice
- Na samoj kartici (ne važi za sve kartice)

Aktivirao sam uslugu, ali sam zaboravio Secure Code lozinku. Kako da unesem novu lozinku?
Kad Vam bude tražena lozinka, kliknite na link „Zaboravio/la sam svoj Secure Code", proći ćete ponovo proceduru registracije i izabrati novu lozinku.

Odbio sam registraciju (pogrešno uneo inicijalnu lozinku) za MasterCard Secure Code četiri (4) puta i nisam uspeo da izvršim plaćanje. Šta treba da uradim da bih mogao da koristim karticu za plaćanja preko internet kod trgovaca koji su sertifikovani za MasterCard Secure Code uslugu?
Sistem je podešen tako da je korišćenje MasterCard Secure Code usluge obavezno ukoliko se vrši plaćanje na internet stranicama trgovaca koji su prijavljeni za ovaj servis. Na ovaj način bićete zaštićeni od mogućih zloupotreba Vaše kartice od strane trećih lica za plaćanja preko internet. 
Ukoliko Vam je kartica blokirana prilikom korišćenja na nekom od MasterCard Secure Code sertifikovanih trgovaca - ovo neće uticati na korišćenje kartice na običnim POS terminalima u prodavnicama i bankomatima, kao i na sajtovima koji nemaju istaknut logotip MasterCard Secure Code.
Da biste ponovo mogli da kupujete na sigurnim Internet stranicama (onim koji imaju istaknut navedeni logotip) potrebno je da pošaljete e-mail na: supercard@findomestic.rs sledećeg sadržaja:
Zahtevam deblokadu kartice XXXX (ovde uneti četiri (4) poslednje cifre broja kartice – broj od 16 cifara na prednjoj strani kartice), vezane uz partiju 240-XXXXXXXX-XX (ovde uneti broj računa kartice sa izvoda) za sigurna Internet plaćanja. Kartica je blokirana zbog 4 pogrešna unosa lozinke. Moj JMBG je: XXXXXXXXXXXXX (ovde navesti JMBG). Brojevi telefona na koje me možete pozvati su: (ovde navesti vaše aktivne brojeve telefona).
Deblokada kartice je moguća radnim danima (ponedeljak – petak) od 09:00h do 15:00h. Ukoliko blokirate karticu nakon 15:00h radnim danima ili vikendom, kartica će Vam biti odblokirana prvog narednog radnog dana nakon 09:00h.
Napomena:
Svaka kartica vezana je za neki račun. Broj računa za koji je Vaša MasterCard kartica vezana možete saznati:
- Uvidom u mesečni izvod koji vam Findomestic Banka dostavlja 
- Putem E-banking-a u meniju Kartice – Pregled kartica – MasterCard – polje partija
- U ekspozituri Findomestic banke uz prezentaciju kartice
- Na samoj kartici (ne važi za sve kartice)

Šta da uradim ukoliko zaboravim lozinku ili je pogrešno unesem?
U slučaju da zaboravite svoju lozinku ili, zbog četiri (4) uzastopna pogrešna unosa, blokirate korišćenje svoje kartice u MasterCard Secure Code programu, pošaljete e-mail na: supercard@findomestic.rs  sledećeg sadržaja:
Zahtevam deblokadu kartice XXXX (ovde uneti 4 poslednje cifre broja kartice – broj od 16 cifara na prednjoj strani kartice), vezane uz partiju 240-XXXXXXXX-XX (ovde uneti broj računa kartice sa izvoda) za sigurna Internet plaćanja. Kartica je blokirana zbog 4 pogrešna unosa lozinke. Moj JMBG je: XXXXXXXXXXXXX (ovde navesti JMBG). Brojevi telefona na koje me možete pozvati su: (ovde navesti vaše aktivne brojeve telefona).
Deblokada kartice je moguća radnim danima (ponedeljak – petak) od 09:00h do 15:00h. Ukoliko blokirate karticu nakon 15:00h radnim danima ili vikendom, kartica će Vam biti odblokirana prvog narednog radnog dana nakon 09:00h.
Napomena:
Svaka kartica vezana je za neki račun. Broj računa za koji je Vaša MasterCard kartica vezana možete saznati:
- Uvidom u mesečni izvod koji vam Findomestic Banka dostavlja 
- Putem E-banking-a u meniju Kartice – Pregled kartica – MasterCard – polje partija
- U ekspozituri Findomestic banke uz prezentaciju kartice
- Na samoj kartici (ne važi za sve kartice).Internet bankarstvo
Ukoliko ne možete da pristupite
e-bankingu, kliknite ovde.
Kursna lista
srednji kurs - 24.06.2017
EUR 121.7544
USD 109.0501
CHF 112.3299
kompletna kursna lista
Findomestic konvertor
konverzija:
iz valute: u valutu:
Referentna kamatna stopa NBS
(važi od 08.06.2017.)
Iznosi: 4.00%
Istorijski pregled kamata
Više informacija o Vašim računima možete dobiti na sledećem linku: InfoServis
Vaše mišljenje nam je važno.
Sve sugestije, kritike i pohvale su nam dragocene.
Za podnošenje prigovora, kliknite ovde.
Opšti uslovi poslovanja -  Uslovi korišćenja -  Finansijski izveštaji -  Naša mreža i kontakti
Copyright © 2017 Findomestic Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 115a, 11070 Beograd
INFO CENTAR +381 (0)11 333 6000