English | Srpski

Platni promet sa inostranstvom

Findomestic Banka ima rasprostranjenu mrežu kontokorenata (inostranih banaka kod kojih ima otvoren račun) i prisutna je u svim zemljama sa kojima Srbija ima značajan spoljnotrgovinski promet, što omogućava efikasan međunarodni platni promet.

Zahvaljujući visokoj deviznoj likvidnosti i širokoj mreži korespondenata (banke sa kojima se obavlja SWIFT komunikacija) u inostranstvu, nalozi klijenata se realizuju u najkraćem roku i uz najpovoljnije uslove, korišćenjem najsavremenijih tehnoloških metoda.

Na osnovu razvijene mreže korespondentskih računa, Findomestic Banka svojim klijentima pruža najkvalitetnije usluge u obavljanju međunarodnog platnog prometa sa svim zemljama u inostranstvu, kao i u različitim valutama plaćanja.

Svi nalozi za plaćanje izvršavaju se istog dana sa datumom valute: u redovnim uslovima do 48 sati ili po dogovorenom datumu valute.

Prilive iz inostranstva isplaćujemo dsa danom odobrenja Vašeg računa. O svim prilivima iz inostranstva primljenim do 12:00h banka dostavlja obaveštenje klijentu-korisniku sredstava istog radnog dana. Klijent je dužan da u roku od 24 časa obavesti banku o osnovu naplate i korisniku naplate lično, faksom ili putem elektronske pošte. Po prijemu informacije banka obrađuje priliv sa datumom valute iz SWIFT poruke.

FX poslovanje obuhvata sve poslove kupoprodaje deviza po Vašem zahtevu u skladu sa trenutnim tržišnim uslovima. Kontaktirajte nas telefonom ili putem e-pošte i ponudićemo trenutnu cenu otkupa ili prodaje domaće i strane valute.

Nalog za kupoprodaju deviza se može ugovoriti telefonom, e-poštom, faksom ili e-bankingom:

  • Za usluge platnog prometa sa inostranstvom banka obračunava i naplaćuje naknadu u skladu sa važećom Tarifom naknada banke za usluge platnog prometa. Efikasno i stručno pružamo usluge u domenu deviznog poslovanja u zemlji i inostranstvu
  • U slučaju da se plaćanje vrši u valuti različitoj od valute na deviznom računu, banka će izvršiti konverziju potrebnog iznosa koristeći kupovni i prodajni kurs za devize. Plaćanje prema inostranstvu klijent može izvršiti i otkupom potrebnih deviznih sredstava od banke
  • Mogućnost korišćenja MT 940 usluga
 
Obaveštenje o plaćanju u zemlje članice Evropske unije do EUR 50.000,00

(U skladu sa Uputstvom za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom, tačka 25)

  • Obaveštavamo Vas da će nalog za plaćanje prema inostranstvu u zemlje članice Evropske unije do EUR 50.000,00 popunjen u skladu sa navedenim Uputstvom, sa obezbeđenim pokrićem i odgovarajućom dokumentacijom, primljen do 14h, biti obrađen istog ili narednog dana ispostavljanjem naloga korespodentskoj banci. Nalozi primljeni posle navedenog vremena izvršiće se narednog dana pod istim uslovima.
  • Korespodentska banka će nastojati da izvrši nalog u skladu sa dobijenim instrukcijama, sa valutom do dva radna dana.
  • Račun korisnika plaćanja će biti odobren u skladu sa poslovnom politikom banke korisnika.
  • Račun banke će biti zadužen sa valutom koja je navedena u SWIFT poruci u polju 32A.
  • Za usluge platnog prometa sa inostranstvom banka obračunava i naplaćuje naknadu u skladu sa važećom Tarifom naknada za usluge platnog prometa
  • Plaćanje prema inostranstvu se može izvršiti i konverzijom na deviznom računu klijenta, korišćenjem kupoprodajnog kursa iz kursne liste banke.

 

Ukoliko niste sigurni da je broj računa Vašeg ino partnera tehnički ispravan 


Internet bankarstvo
Ukoliko ne možete da pristupite
e-bankingu, kliknite ovde.
Kursna lista
srednji kurs - 24.06.2017
EUR 121.7544
USD 109.0501
CHF 112.3299
kompletna kursna lista
Findomestic konvertor
konverzija:
iz valute: u valutu:
Referentna kamatna stopa NBS
(važi od 08.06.2017.)
Iznosi: 4.00%
Istorijski pregled kamata
Više informacija o Vašim računima možete dobiti na sledećem linku: InfoServis
Vaše mišljenje nam je važno.
Sve sugestije, kritike i pohvale su nam dragocene.
Za podnošenje prigovora, kliknite ovde.
Opšti uslovi poslovanja -  Tarife i naknade -  Uslovi korišćenja -  Finansijski izveštaji -  Naša mreža i kontakti
Copyright © 2017 Findomestic Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 115a, 11070 Beograd
INFO CENTAR +381 (0)11 333 6000