English | Srpski

Platni promet u zemlji

Plaćanja između računa koji se vode kod Findomestic Banke (unutrašnja plaćanja) vrše se trenutno, bez obzira na visinu iznosa i sedište nalogodavca, odnosno nalogoprimca.

Ukoliko se plaćanje vrši između računa koji je otvoren kod Findomestic Banke i računa koji je otvoren kod druge banke, vrši se međubankarski obračun koji obavlja Narodna banka Srbije preko:
 

  • RTGS sistema Narodne banke Srbije - preko kojeg se vrše "hitna" i "velika plaćanja" u najkraćem mogućem roku. Iznos velikih naloga utvrđuje Narodna banka Srbije, limit je 250.000,00 dinara, i
  • KLIRING sistema Narodne banke Srbije - sistem malih plaćanja, obrada naloga se vrši tri puta dnevno: u 10:30h, 12:30h i 14:30h.

Internet bankarstvo
Ukoliko ne možete da pristupite
e-bankingu, kliknite ovde.
Kursna lista
srednji kurs - 24.06.2017
EUR 121.7544
USD 109.0501
CHF 112.3299
kompletna kursna lista
Findomestic konvertor
konverzija:
iz valute: u valutu:
Referentna kamatna stopa NBS
(važi od 08.06.2017.)
Iznosi: 4.00%
Istorijski pregled kamata
Više informacija o Vašim računima možete dobiti na sledećem linku: InfoServis
Vaše mišljenje nam je važno.
Sve sugestije, kritike i pohvale su nam dragocene.
Za podnošenje prigovora, kliknite ovde.
Opšti uslovi poslovanja -  Tarife i naknade -  Uslovi korišćenja -  Finansijski izveštaji -  Naša mreža i kontakti
Copyright © 2017 Findomestic Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 115a, 11070 Beograd
INFO CENTAR +381 (0)11 333 6000