English | Srpski

Registracija menica i ovlašćenja u Registar NBS

11.05.2012. godine - Registracija menica i ovlašćenja u Registar NBS

Na osnovu člana 47. Stav 6. Zakona o platnom prometu NBS je donela Odluku o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica i ovlašćenja, koja je stupila na snagu 01.02.2012. godine. 

U skladu sa Odlukom sve menice i ovlašćenja izdata od strane pravnih lica i preduzetnika koja dospevaju na naplatu posle 01.06.2012. godine se evidentiraju u Registru menica i ovlašćenja NBS.

Registracija menica i ovlašćenja vrši se da bi poveriocu bila omogućena naplata menica i ovlašćenja kroz prinudnu naplatu. 

Ukoliko menica ili ovlašćenje, čiji je rok dospeća posle 01.06.2012. godine, nije registrovana/o u Registru menica i ovlašćenja NBS iste se neće moći naplatiti kroz prinudnu naplatu.

Ukoliko se takve menice/ovlašćenja ne registruju kod NBS, iste se mogu naplatiti redovnim putem ukoliko na računu dužnika ima dovoljno sredstava ili putem suda koji donosi rešenje o izvršenju.  

  • Do 31.05.2012. menice i ovlašćenja mogu da registruju i dužnici i poverioci.
  • Od 01.06.2012 menice i ovlašćenja mogu da registruju isključivo dužnici.


Internet bankarstvo
Ukoliko ne možete da pristupite
e-bankingu, kliknite ovde.
Kursna lista
srednji kurs - 28.06.2017
EUR 121.3203
USD 106.8996
CHF 111.2928
kompletna kursna lista
Findomestic konvertor
konverzija:
iz valute: u valutu:
Referentna kamatna stopa NBS
(važi od 08.06.2017.)
Iznosi: 4.00%
Istorijski pregled kamata
Više informacija o Vašim računima možete dobiti na sledećem linku: InfoServis
Vaše mišljenje nam je važno.
Sve sugestije, kritike i pohvale su nam dragocene.
Za podnošenje prigovora, kliknite ovde.
Opšti uslovi poslovanja -  Uslovi korišćenja -  Finansijski izveštaji -  Naša mreža i kontakti
Copyright © 2017 Findomestic Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 115a, 11070 Beograd
INFO CENTAR +381 (0)11 333 6000