English | Srpski

Rentna štednja u EUR

  • MESEČNA ISPLATA KAMATE
  • Iznos položenih sredstava – nije ograničen
  • Bez troškova otvaranja i vođenja štednog računa
  • Porez na prihod od kapitala - 15%

OROČENI ŠTEDNI ULOZI


PERIOD OROČENJA 6 MESECI
NKS EKS
0,40% 0,34%


Reprezentativni primer oročenja u EUR na 6 meseci
Valuta u kojoj se prima depozit EUR
Iznos depozita 10.000,00
Nominalna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimale 0,40%
Efektivna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimale 0,34%
Rok oročenja depozita - u mesecima 6 meseci
Ukupan iznos bruto kamate za period na koji su sredstva oročena 19,96 EUR
Poreska obaveza – 15% 2,99 EUR
Ukupan iznos neto kamate za period na koji su sredstva oročena 16,97 EUR
Ukupan iznos koji će klijent primiti po isteku oročenja uključujući i iznos neto kamate koja mu je isplaćivana tokom perioda oročenja 10.016,97 EUR

PERIOD OROČENJA 12 MESECI
NKS EKS
0,80% 0,68%


Reprezentativni primer oročenja u EUR na 12 meseci
Valuta u kojoj se prima depozit EUR
Iznos depozita 10.000,00
Nominalna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimale 0,80%
Efektivna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimale 0,68%
Rok oročenja depozita - u mesecima 12 meseci
Ukupan iznos bruto kamate za period na koji su sredstva oročena 79,56 EUR
Poreska obaveza – 15% 11,93 EUR
Ukupan iznos neto kamate za period na koji su sredstva oročena 67,63 EUR
Ukupan iznos koji će klijent primiti po isteku oročenja uključujući i iznos neto kamate koja mu je isplaćivana tokom perioda oročenja 10.067,63 EUR

PERIOD OROČENJA 18 MESECI
NKS EKS
1,00% 0,85%


Reprezentativni primer oročenja u EUR na 18 meseci
Valuta u kojoj se prima depozit EUR
Iznos depozita 10.000,00
Nominalna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimale 1,00%
Efektivna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimale 0,85%
Rok oročenja depozita - u mesecima 18 meseci
Ukupan iznos bruto kamate za period na koji su sredstva oročena 149,27 EUR
Poreska obaveza – 15% 22,39 EUR
Ukupan iznos neto kamate za period na koji su sredstva oročena 126,88 EUR
Ukupan iznos koji će klijent primiti po isteku oročenja uključujući i iznos neto kamate koja mu je isplaćivana tokom perioda oročenja 10.126,88 EUR

PERIOD OROČENJA 24 MESECA
NKS EKS
1,10% 0,93%


Reprezentativni primer oročenja u EUR na 24 meseca
Valuta u kojoj se prima depozit EUR
Iznos depozita 10.000,00
Nominalna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimale 1,10%
Efektivna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimale 0,93%
Rok oročenja depozita - u mesecima 24 meseca
Ukupan iznos bruto kamate za period na koji su sredstva oročena 218,70 EUR
Poreska obaveza – 15% 32,80 EUR
Ukupan iznos neto kamate za period na koji su sredstva oročena 185,89 EUR
Ukupan iznos koji će klijent primiti po isteku oročenja uključujući i iznos neto kamate koja mu je isplaćivana tokom perioda oročenja 10.185,89 EUR

* Kamatne stope za devizne depozite prikazane su u bruto iznosu, na godišnjem novou i umanjuju se za porez na prihod od kapitala u skladu sa Zakonom.
**Kamatne stope su fiksne i obračunate konformnom metodom.

* Obračuni su rađeni na dan 28.04.2016. godine
Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji


AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA

 Vodič kroz osiguranje depozita Internet bankarstvo
Ukoliko ne možete da pristupite
e-bankingu, kliknite ovde.
Kursna lista
srednji kurs - 24.06.2017
EUR 121.7544
USD 109.0501
CHF 112.3299
kompletna kursna lista
Findomestic konvertor
konverzija:
iz valute: u valutu:
Referentna kamatna stopa NBS
(važi od 08.06.2017.)
Iznosi: 4.00%
Istorijski pregled kamata
Više informacija o Vašim računima možete dobiti na sledećem linku: InfoServis
Vaše mišljenje nam je važno.
Sve sugestije, kritike i pohvale su nam dragocene.
Za podnošenje prigovora, kliknite ovde.
Opšti uslovi poslovanja -  Uslovi korišćenja -  Finansijski izveštaji -  Naša mreža i kontakti
Copyright © 2017 Findomestic Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 115a, 11070 Beograd
INFO CENTAR +381 (0)11 333 6000