English | Srpski

Rentna štednja u RSD

  • MESEČNA ISPLATA KAMATE
  • Iznos položenih sredstava – nije ograničen
  • Bez troškova otvaranja i vođenja štednog računa
  • Bez obaveze plaćanja poreza

OROČENI ŠTEDNI ULOZI


PERIOD OROČENJA 6 MESECI
NKS EKS
3,90% 3,90%


Reprezentativni primer oročenja u dinarima na 6 meseci
Valuta u kojoj se prima depozit RSD
Iznos depozita 100.000,00
Nominalna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimale 3,90%
Efektivna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimale 3,90%
Rok oročenja depozita - u mesecima 6 meseci
Ukupan iznos bruto kamate za period na koji su sredstva oročena 1.915,99 RSD
Poreska obaveza – 0% 0,00 RSD
Ukupan iznos neto kamate za period na koji su sredstva oročena   1.915,99 RSD
Ukupan iznos koji će klijent primiti po isteku oročenja uključujući i iznos neto kamate koja mu je isplaćivana tokom perioda oročenja 101.915,99 RSD

PERIOD OROČENJA 12 MESECI
NKS EKS
4,30% 4,30%


Reprezentativni primer oročenja u dinarima na 12 meseci
Valuta u kojoj se prima depozit RSD
Iznos depozita 100.000,00
Nominalna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimale 4,30%
Efektivna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimale 4,30%
Rok oročenja depozita - u mesecima 12 meseci
Ukupan iznos bruto kamate za period na koji su sredstva oročena 4.209,67 RSD
Poreska obaveza – 0% 0,00 RSD
Ukupan iznos neto kamate za period na koji su sredstva oročena 4.209,67 RSD
Ukupan iznos koji će klijent primiti po isteku oročenja uključujući i iznos neto kamate koja mu je isplaćivana tokom perioda oročenja 104.209,67 RSD

Nominalna kamatna stopa (NKS) = Efektivna kamatna stopa (EKS)
*Kamatne stope su fiksne, prikazane na godišnjem nivou i obračunate konformnom metodom.
** Na dinarska sredstva po osnovu štednih i drugih depozita ne plaća se porez

* Obračuni su rađeni na dan 28.04.2016. godine
Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji


AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA

  Vodič kroz osiguranje depozita


 


Internet bankarstvo
Ukoliko ne možete da pristupite
e-bankingu, kliknite ovde.
Kursna lista
srednji kurs - 24.06.2017
EUR 121.7544
USD 109.0501
CHF 112.3299
kompletna kursna lista
Findomestic konvertor
konverzija:
iz valute: u valutu:
Referentna kamatna stopa NBS
(važi od 08.06.2017.)
Iznosi: 4.00%
Istorijski pregled kamata
Više informacija o Vašim računima možete dobiti na sledećem linku: InfoServis
Vaše mišljenje nam je važno.
Sve sugestije, kritike i pohvale su nam dragocene.
Za podnošenje prigovora, kliknite ovde.
Opšti uslovi poslovanja -  Uslovi korišćenja -  Finansijski izveštaji -  Naša mreža i kontakti
Copyright © 2017 Findomestic Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 115a, 11070 Beograd
INFO CENTAR +381 (0)11 333 6000