English | Srpski

Standardna štednja u EUR

  • Iznos položenih sredstava – nije ograničen
  • Bez troškova otvaranja i vođenja štednog računa
  • Isplata kamate po roku dospeća
  • Porez na prihod od kapitala - 15%

OROČENI ŠTEDNI ULOZI


PERIOD OROČENJA 1 MESEC
NKS EKS
0,20% 0,17%


Reprezentativni primer oročenja u EUR na 1 mesec
Valuta u kojoj se prima depozit EUR
Iznos depozita 10.000,00
Nominalna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimale 0,20%
Efektivna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimale 0,17%
Rok oročenja depozita - u mesecima 1 mesec
Iznos kamate za period na koji su sredstva oročena 1,64 EUR
Poreska obaveza - 15% 0,25 EUR
Ukupan iznos koji će klijent primiti nakon isteka oročenja depozita, a po odbitku poreza na kamatu koji plaća banka, u ime i za račun klijenta 10.001,39 EUR

PERIOD OROČENJA 3 MESECA
NKS EKS
0,30% 0,25%


Reprezentativni primer oročenja u EUR na 3 meseca
Valuta u kojoj se prima depozit EUR
Iznos depozita 10.000,00
Nominalna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimale 0,30%
Efektivna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimale 0,25%
Rok oročenja depozita - u mesecima 3 meseca
Iznos kamate za period na koji su sredstva oročena 7,45 EUR
Poreska obaveza - 15% 1,12 EUR
Ukupan iznos koji će klijent primiti nakon isteka oročenja depozita, a po odbitku poreza na kamatu koji plaća banka, u ime i za račun klijenta 10.006,33 EUR

PERIOD OROČENJA 6 MESECI
NKS EKS
0,50% 0,42%


Reprezentativni primer oročenja u EUR na 6 meseci
Valuta u kojoj se prima depozit EUR
Iznos depozita 10.000,00
Nominalna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimale 0,50%
Efektivna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimale 0,42%
Rok oročenja depozita - u mesecima 6 meseci
Iznos kamate za period na koji su sredstva oročena 24,97 EUR
Poreska obaveza - 15% 3,75 EUR
Ukupan iznos koji će klijent primiti nakon isteka oročenja depozita, a po odbitku poreza na kamatu koji plaća banka, u ime i za račun klijenta 10.021,22 EUR

PERIOD OROČENJA 12 MESECI
NKS EKS
0,90% 0,76%


Reprezentativni primer oročenja u EUR na 12 meseci
Valuta u kojoj se prima depozit EUR
Iznos depozita 10.000,00
Nominalna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimale 0,90%
Efektivna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimale 0,76%
Rok oročenja depozita - u mesecima 12 meseci
Iznos kamate za period na koji su sredstva oročena 89,83 EUR
Poreska obaveza - 15% 13,47 EUR
Ukupan iznos koji će klijent primiti nakon isteka oročenja depozita, a po odbitku poreza na kamatu koji plaća banka, u ime i za račun klijenta 10.076,36 EUR

PERIOD OROČENJA 18 MESECI
NKS EKS
1,10% 0,94%


Reprezentativni primer oročenja u EUR na 18 meseci
Valuta u kojoj se prima depozit EUR
Iznos depozita 10.000,00
Nominalna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimale 1,10%
Efektivna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimale 0,94%
Rok oročenja depozita - u mesecima 18 meseci
Iznos kamate za period na koji su sredstva oročena 165,40 EUR
Poreska obaveza - 15% 24,81 EUR
Ukupan iznos koji će klijent primiti nakon isteka oročenja depozita, a po odbitku poreza na kamatu koji plaća banka, u ime i za račun klijenta 10.140,59 EUR

PERIOD OROČENJA 24 MESECA
NKS EKS
1,20% 1,02%


Reprezentativni primer oročenja u EUR na 24 meseca
Valuta u kojoj se prima depozit EUR
Iznos depozita 10.000,00
Nominalna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimale 1,20%
Efektivna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimale 1,02%
Rok oročenja depozita - u mesecima 24 meseca
Iznos kamate za period na koji su sredstva oročena 241,21 EUR
Poreska obaveza - 15% 36,18 EUR
Ukupan iznos koji će klijent primiti nakon isteka oročenja depozita, a po odbitku poreza na kamatu koji plaća banka, u ime i za račun klijenta 10.205,03 EUR

* Kamatne stope za devizne depozite prikazane su u bruto iznosu, na godišnjem novou i umanjuju se za porez na prihod od kapitala u skladu sa Zakonom.
**Kamatne stope su fiksne i obračunate konformnom metodom.

Obračuni su rađeni na dan 28.04.2016. godine

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji

AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA

  Vodič kroz osiguranje depozita


 


Internet bankarstvo
Ukoliko ne možete da pristupite
e-bankingu, kliknite ovde.
Kursna lista
srednji kurs - 24.06.2017
EUR 121.7544
USD 109.0501
CHF 112.3299
kompletna kursna lista
Findomestic konvertor
konverzija:
iz valute: u valutu:
Referentna kamatna stopa NBS
(važi od 08.06.2017.)
Iznosi: 4.00%
Istorijski pregled kamata
Više informacija o Vašim računima možete dobiti na sledećem linku: InfoServis
Vaše mišljenje nam je važno.
Sve sugestije, kritike i pohvale su nam dragocene.
Za podnošenje prigovora, kliknite ovde.
Opšti uslovi poslovanja -  Uslovi korišćenja -  Finansijski izveštaji -  Naša mreža i kontakti
Copyright © 2017 Findomestic Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 115a, 11070 Beograd
INFO CENTAR +381 (0)11 333 6000