English | Srpski

Standardna štednja u RSD

  • Iznos položenih sredstava – nije ograničen
  • Bez troškova otvaranja i vođenja štednog računa
  • Bez obaveze plaćanja poreza
  • Isplata kamate po roku dospeća

OROČENI ŠTEDNI ULOZI


PERIOD OROČENJA 1 MESEC
NKS EKS
3,00% 3,00%


Reprezentativni primer oročenja u dinarima na 1 mesec
Valuta u kojoj se prima depozit RSD
Iznos depozita 100.000,00
Nominalna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimale 3,00%
Efektivna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimale 3,00%
Rok oročenja depozita - u mesecima 1 mesec
Iznos kamate za period na koji su sredstva oročena 242,58 RSD
Ukupan iznos koji će klijent primiti nakon isteka oročenja depozita, a po odbitku poreza na kamatu koji plaća banka, u ime i za račun klijenta 100.242,58 RSD

PERIOD OROČENJA 3 MESECA
NKS EKS
3,50% 3,50%


Reprezentativni primer oročenja u dinarima na 3 meseca
Valuta u kojoj se prima depozit RSD
Iznos depozita 100.000,00
Nominalna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimale 3,50%
Efektivna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimale 3,50%
Rok oročenja depozita - u mesecima 3 meseca
Iznos kamate za period na koji su sredstva oročena 859,00 RSD
Ukupan iznos koji će klijent primiti nakon isteka oročenja depozita, a po odbitku poreza na kamatu koji plaća banka, u ime i za račun klijenta 100.859,00 RSD

PERIOD OROČENJA 6 MESECI
NKS EKS
4,00% 4,00%


Reprezentativni primer oročenja u dinarima na 6 meseci
Valuta u kojoj se prima depozit RSD
Iznos depozita 100.000,00
Nominalna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimale 4,00%
Efektivna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimale 4,00%
Rok oročenja depozita - u mesecima 6 meseci
Iznos kamate za period na koji su sredstva oročena 1.980,39 RSD
Ukupan iznos koji će klijent primiti nakon isteka oročenja depozita, a po odbitku poreza na kamatu koji plaća banka, u ime i za račun klijenta 101.980,39 RSD

PERIOD OROČENJA 12 MESECI
NKS EKS
4,50% 4,50%


Reprezentativni primer oročenja u dinarima na 12 meseci
Valuta u kojoj se prima depozit RSD
Iznos depozita 100.000,00
Nominalna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimale 4,50%
Efektivna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimale 4,50%
Rok oročenja depozita - u mesecima 12 meseci
Iznos kamate za period na koji su sredstva oročena 4.491,46 RSD
Ukupan iznos koji će klijent primiti nakon isteka oročenja depozita, a po odbitku poreza na kamatu koji plaća banka, u ime i za račun klijenta 104.491,46 RSD

Nominalna kamatna stopa (NKS) = Efektivna kamatna stopa (EKS)
*Kamatne stope su fiksne, prikazane na godišnjem nivou i obračunate konformnom metodom.
** Na dinarska sredstva po osnovu štednih i drugih depozita ne plaća se porez

* Obračuni su rađeni na dan 28.04.2016. godine
Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji


AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA

 Vodič kroz osiguranje depozita

 


Internet bankarstvo
Ukoliko ne možete da pristupite
e-bankingu, kliknite ovde.
Kursna lista
srednji kurs - 24.06.2017
EUR 121.7544
USD 109.0501
CHF 112.3299
kompletna kursna lista
Findomestic konvertor
konverzija:
iz valute: u valutu:
Referentna kamatna stopa NBS
(važi od 08.06.2017.)
Iznosi: 4.00%
Istorijski pregled kamata
Više informacija o Vašim računima možete dobiti na sledećem linku: InfoServis
Vaše mišljenje nam je važno.
Sve sugestije, kritike i pohvale su nam dragocene.
Za podnošenje prigovora, kliknite ovde.
Opšti uslovi poslovanja -  Uslovi korišćenja -  Finansijski izveštaji -  Naša mreža i kontakti
Copyright © 2017 Findomestic Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 115a, 11070 Beograd
INFO CENTAR +381 (0)11 333 6000