English | Srpski

Supercard kartica

Jedna kartica kao sve druge zajedno.

Jedna kartica. Tri dizajna. Bezbroj mogućnosti.

Zamislite jednu kreditnu karticu sa opcijama i prednostima koje Vam pružaju sve ostale kartice zajedno:

  • Sva dugovanja na kartici su dinarska, bez devizne klauzule
  • Kupovina bez kamate, baš kao sa čekovima, u saradnji sa partnerima
  • Način otplate po želji
  • Izbor između tri atraktivna dizajna
  • Razne akcijske ponude


Na prodajnom mestu:
Tražite Supercard u radnjama obeleženim prepoznatljivom nalepnicom i kupujte na prodajnim mestima naših partnera širom Srbije pod specijalnim uslovima i pre nego što Vam je kartica izdata!


SPISAK PRODAJNIH MESTA SUPERCARD PARTNERA

 

Da li cenite mogućnost izbora?

Pored toga što možete da birate između tri atraktivna dizajna, Supercard omogućava i način otplate koji Vam najviše odgovara.

Na mesečnom izvodu dobijate tri iznosa:

  1. Trenutno zaduženje (ukupan dug nastao korišćenjem kartice (kupovina proizvoda, plaćanje usluga, podizanje gotovine na bankomatima, internet kupovina) + dug nastao kupovinom na rate kod naših partnera)
  2. Srednji minimum za uplatu (zbir rata koje dospevaju po kreditima koji se otplaćuju u jednakim mesečnim ratama + 5% od duga po revolving kreditu)
  3. Minimum za uplatu (5% od trenutnog ukupnog zaduženja)

Možete da uplatite bilo koji iznos između minimalnog iznosa za uplatu i ukupnog zaduženja. Ukoliko uplatite iznos manji od srednjeg minimuma za uplatu, razlika između uplaćenog iznosa i srednjeg minimuma, odnosno, deo dospelih rata kredita koji se otplaćuju u jednakim mesečnim ratama koji niste uplatili, postaje dug po revolving kreditu. 

 

Primer Supercard revolving kredita na kartici
 Iznos kredita 100.000,00 RSD
 NKS promenljiva* 18,00%
 Mesečna članarina**
200,00 RSD
 Minimum za uplatu 5% od ukupnog duga
 Minimalna mesečna rata 800,00 RSD
 Prva mesečna rata otplate kredita 5.075,00 RSD
 EKS od 23,07%
 Ukupan iznos glavnice, kamate i svih ostalih ukupnih  troškova***  157.600,46 RSD

 

*Nominalna kamatna stopa određena je promenljivom referentnom kamatnom stopom Narodne banke Srbije i fiksnim procentualnim iznosom (NKS = Referentna kamatna stopa NBS + 14%).
Referentna kamatna stopa na datum 15.09.2016. godine iznosi 4,00%.
Usklađivanje sa promenama Referentne kamatne stope NBS vrši se kvartalno, u januaru, aprilu, julu i oktobru, a prema vrednosti Referentne kamatne stope NBS koja je važila na datum 15. u mesecu koji prethodi mesecu usklađivanja.
** Članarina se ne naplaćuje prvih 12 meseci korišćenja kartice, a nakon toga 200 RSD mesečno samo ukoliko postoji dug na računu kartice.
*** U ostale ukupne troškove uračunat je trošak izveštaja Kreditnog biroa i mesečna članarina koja se ne naplaćuje prvih 12 meseci korišćenja kartice, a nakon toga 200 RSD mesečno samo ukoliko postoji dug na računu kartice.
 


 


Internet bankarstvo
Ukoliko ne možete da pristupite
e-bankingu, kliknite ovde.
Kursna lista
srednji kurs - 24.06.2017
EUR 121.7544
USD 109.0501
CHF 112.3299
kompletna kursna lista
Findomestic konvertor
konverzija:
iz valute: u valutu:
Referentna kamatna stopa NBS
(važi od 08.06.2017.)
Iznosi: 4.00%
Istorijski pregled kamata
Više informacija o Vašim računima možete dobiti na sledećem linku: InfoServis
Vaše mišljenje nam je važno.
Sve sugestije, kritike i pohvale su nam dragocene.
Za podnošenje prigovora, kliknite ovde.
Opšti uslovi poslovanja -  Uslovi korišćenja -  Finansijski izveštaji -  Naša mreža i kontakti
Copyright © 2017 Findomestic Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 115a, 11070 Beograd
INFO CENTAR +381 (0)11 333 6000