English | Srpski

Tekući računi

Otvaranje računa

Brzo, lako i jednostavno.
Da biste otvorili tekući račun, uz važeću ličnu kartu ili pasoš, posetite nas u Vama najbližoj našoj ekspozituri gde će vas dočekati ljubazni tim Findomestic banke.

Klijent pravo raspolaganja po tekućem računu kod Findomestic Banke može preneti, prema svom izboru, putem ovlašćenja na drugo fizičko lice.

Troškovi održavanja tekućeg računa iznose 150,00 RSD mesečno.

Raspolaganje sredstvima
 
Sredstvima sa tekućeg računa klijent može raspolagati na sledeće načine: 
  1. Gotovinskom isplatom na šalterima Banke
  2. Plaćanjem robe i usluga i podizanjem gotovine na bankomatima Visa Classic debitnom karticom
  3. Korišćenjem čekova građana za plaćanje robe i usluga, ukoliko klijent prima zaradu preko Findomestic Banke
Korišćenje kreditne pozajmice
 
Banka na zahtev klijenta može odobriti korišćenje pozajmice po tekućem računu najviše do iznosa prosečne zarade iz prethodna tri meseca ili penzije. Uslovi za odobravanje pozajmice: 
  1. Redovan mesečni priliv sredstava po osnovu zarade ili penzije
  2. Potpisana saglasnost za pribavljanje izveštaja Kreditnog biroa
  3. Pozajmica se odobrava na rok od 12 meseci sa obavezom izmirivanja duga na dan isteka 
Banka može otkazati korišćenje pozajmice pre isteka roka ukoliko izostane redovan mesečni priliv sredstava, ukoliko klijent koristi sredstva preko iznosa dozvoljenog prekoračenja i usled izmene zakonskih propisa.

 


Internet bankarstvo
Ukoliko ne možete da pristupite
e-bankingu, kliknite ovde.
Kursna lista
srednji kurs - 24.06.2017
EUR 121.7544
USD 109.0501
CHF 112.3299
kompletna kursna lista
Findomestic konvertor
konverzija:
iz valute: u valutu:
Referentna kamatna stopa NBS
(važi od 08.06.2017.)
Iznosi: 4.00%
Istorijski pregled kamata
Više informacija o Vašim računima možete dobiti na sledećem linku: InfoServis
Vaše mišljenje nam je važno.
Sve sugestije, kritike i pohvale su nam dragocene.
Za podnošenje prigovora, kliknite ovde.
Opšti uslovi poslovanja -  Uslovi korišćenja -  Finansijski izveštaji -  Naša mreža i kontakti
Copyright © 2017 Findomestic Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 115a, 11070 Beograd
INFO CENTAR +381 (0)11 333 6000