English | Srpski

Uslovi za korišćenje

  • Otvaranje namenskog računa na koji se odobrava kreditni limit i evidentiraju promene nastale korišćenjem kartica
  • Kartica glasi na ime i nije prenosiva na drugo lice
  • Korisnik kartice je odgovoran za pravilno korišćenje kartice
  • Kartica se izdaje na rok od 3 (tri) godine. Kartica se može koristiti samo do roka naznačenog na kartici. Po isteku tog roka, ukoliko su Banka i Nosioc saglasni, Banka će izdati novu karticu sa novim rokom važnosti
  • Kartica se ne sme ostavljati kao zalog ili sredstvo obezbeđenja plaćanja
  • Ukucavanjem PIN koda prilikom autorizacije transakcije korisnik garantuje da je račun verodostojan I da će obaveza po toj transakciji biti izmirena u skladu sa Ugovorom o korišćenju kartice
  • Korišćenje PIN-a (ličnog identifikacionog broja) smatra se potpisom Korisnika. Elektronski zapis sa bankomata i POS terminala kao i potpisani papirni račun (slip) predstavljaju dokaz o izvršenoj transakciji

Internet bankarstvo
Ukoliko ne možete da pristupite
e-bankingu, kliknite ovde.
Kursna lista
srednji kurs - 24.06.2017
EUR 121.7544
USD 109.0501
CHF 112.3299
kompletna kursna lista
Findomestic konvertor
konverzija:
iz valute: u valutu:
Referentna kamatna stopa NBS
(važi od 08.06.2017.)
Iznosi: 4.00%
Istorijski pregled kamata
Više informacija o Vašim računima možete dobiti na sledećem linku: InfoServis
Vaše mišljenje nam je važno.
Sve sugestije, kritike i pohvale su nam dragocene.
Za podnošenje prigovora, kliknite ovde.
Opšti uslovi poslovanja -  Tarife i naknade -  Uslovi korišćenja -  Finansijski izveštaji -  Naša mreža i kontakti
Copyright © 2017 Findomestic Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 115a, 11070 Beograd
INFO CENTAR +381 (0)11 333 6000