English | Srpski

Uslovi za korišćenje VISA Business kartice

  • Karticu možete koristiti u zemlji i inostranstvu na prodajnim mestima, bankomatima i šalterima banaka koja su vidno obeleženi znakom VISA
  • Karticu možete koristiti za kupovinu i za podizanje gotovine i to do iznosa raspoloživih sredstava na računu Vaše kartice
  • Kartica glasi na ime i nije prenosiva na drugo lice
  • Svaki Korisnik kartice je odgovoran za pravilno korišćenje kartice koja glasi na njegovo ime
  • Karticu možete koristiti samo do roka koji je naznačen na kartici. Važi do 11/15 znači da karticu možete koristiti do 30.11.2015. godine
  • Kartica se izdaje na rok od tri godine. Svako sledeće produžavanje roka važnosti (reizdavanje) se vrši na isti rok. Pri svakom reizdavanju dobijate novu karticu sa novim rokom važnosti
  • Karticu ne smete ostavljati kao zalog ili sredstvo obezbeđenja plaćanja
  • Prilikom plaćanja roba i usluga na prodajnom mestu, unosite PIN broj u POS terminal ili potpisujete račun (ukoliko POS terminal ne podržava čip tehnologiju) i time garantujete da je račun verodostojan i da ćete ga izmiriti u skladu sa Ugovorom o davanju na korišćenje kartice
  • Korišćenje PIN-a (ličnog identifikacionog broja) smatra se potpisom Korisnika. Elektronski zapis sa bankomata i POS terminala kao i potpisani papirni račun (slip) predstavljaju dokaz o izvršenoj transakciji

Internet bankarstvo
Ukoliko ne možete da pristupite
e-bankingu, kliknite ovde.
Kursna lista
srednji kurs - 24.06.2017
EUR 121.7544
USD 109.0501
CHF 112.3299
kompletna kursna lista
Findomestic konvertor
konverzija:
iz valute: u valutu:
Referentna kamatna stopa NBS
(važi od 08.06.2017.)
Iznosi: 4.00%
Istorijski pregled kamata
Više informacija o Vašim računima možete dobiti na sledećem linku: InfoServis
Vaše mišljenje nam je važno.
Sve sugestije, kritike i pohvale su nam dragocene.
Za podnošenje prigovora, kliknite ovde.
Opšti uslovi poslovanja -  Tarife i naknade -  Uslovi korišćenja -  Finansijski izveštaji -  Naša mreža i kontakti
Copyright © 2017 Findomestic Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 115a, 11070 Beograd
INFO CENTAR +381 (0)11 333 6000