English | Srpski

VISA Business Debit

VISA Business Debit kartica je međunarodno važeća debitna kartica. To znači da kompanija (kao nosilac kartice) mora prvo da uplati sredstva na poseban za tu svrhu otvoren dinarski račun kako bi ovlašćena lica (korisnici dodatnih kartica) mogla da vrše plaćanja karticom.
 
Ovlašćeni predstavnici kompanije dobijaju od Banke na korišćenje VISA Business dodatne kartice koje sadrže naziv firme, ime i prezime ovlašćenog lica (korisnika kartice) i jedinstveni broj kartice za svakog pojedinačnog korisnika kartice. Sve dodatne kartice su vezane za poseban dinarski račun i za svaku od njih se definiše poseban mesečni limit za potrošnju.
 
VISA Business Debit kartica vam omogućava:
  1. Plaćanje roba i usluga, podizanje gotovine na bankomatima i šalterima banaka u zemlji i inostranstvu na svih 7 kontinenata
  2. Povećanu sigurnost prilikom plaćanja/podizanja gotovine – kartica poseduje EMV (čip) tehnologiju
  3. Značajne povoljnosti prilikom rezervisanja hotelskih usluga, avionskih karata, rent-a-car usluga
  4. Mogućnost plaćanja putem interneta
  5. Kontrolu zaposlenih i preciznije praćenje izdataka
  6. Neograničeni broj dodatnih kartica i ovlašćenih lica po Business kartici
  7. Dostavljanje računa (izvoda)  na adresu pravnog lica jednom mesečno, zajedno sa specifikacijom transakcija svakog korisnika
 
 
Kako postati korisnik 
 
Uslov za dobijanje VISA Business debitne kartice je otvoren dinarski transakcioni račun u Banci.
 
Banka izdaje karticu na zahtev pravnog lica i to licima navedenim u Zahtevu za izdavanje VISA Business kartice. Zahtev za izdavanje VISA Business kartice podnosi ovlašćeno lice za zastupanje pravnog lica. Zahtev sadrži opšte i finansijske podatke o podnosiocu zahteva, kao i podatke o ovlašćenim korisnicima za koje se traži izdavanje kartice uključujući ukupni limit i limite pojedinih ovlašćenih korisnika.
 

Internet bankarstvo
Ukoliko ne možete da pristupite
e-bankingu, kliknite ovde.
Kursna lista
srednji kurs - 24.06.2017
EUR 121.7544
USD 109.0501
CHF 112.3299
kompletna kursna lista
Findomestic konvertor
konverzija:
iz valute: u valutu:
Referentna kamatna stopa NBS
(važi od 08.06.2017.)
Iznosi: 4.00%
Istorijski pregled kamata
Više informacija o Vašim računima možete dobiti na sledećem linku: InfoServis
Vaše mišljenje nam je važno.
Sve sugestije, kritike i pohvale su nam dragocene.
Za podnošenje prigovora, kliknite ovde.
Opšti uslovi poslovanja -  Tarife i naknade -  Uslovi korišćenja -  Finansijski izveštaji -  Naša mreža i kontakti
Copyright © 2017 Findomestic Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 115a, 11070 Beograd
INFO CENTAR +381 (0)11 333 6000