English | Srpski

Visa Business Charge

VISA Business charge kartica Findomestic Banke je međunarodna kreditna charge kartica.Nosilac VISA Business charge kartice je kompanija i istoj se otvara poseban dinarski račun na koji se odobrava kreditni limit. 
 
Na zahtev kompanije ovlašćena lica dobijaju od Banke na korišćenje VISA Business charge dodatne kartice. Svaka dodatna kartica glasi na ime fizičkog lica (korisnika kartice) i pored njegovog imena i prezimena na sebi ima podatke o nazivu firme i jedinstveni broj kartice. Dodatne kartice su vezane za poseban dinarski račun i u okviru limita koji je odobren kompaniji, moguće je definisati mesečne limite za svakog pojedinačnog korisnika posebno.  
 
VISA Business charge kartica vam omogućava:
  1. Raspolaganje sredstvima iz odobrenog kreditnog limita, do visine raspoloživih sredstava, na prodajnim mestima, bankomatima i šalterima banaka u zemlji i inostranstvu koji na sebi imaju istaknut znak VISA
  2. Beskamatno kreditiranje čak do 50 dana ukoliko svoje obaveze izmirujte na vreme
  3. Značajne povoljnosti prilikom rezervisanja hotelskih usluga, avionskih karata, rent-a-car usluga
  4. Mogućnost sigurnog plaćanja preko interneta (Verified by VISA)
  5. Dobijanje SMS poruke sa detaljima transakcije nakon svake autorizacije
  6. Neograničen broj dodatnih kartica
  7. Kontrolu i praćenje troškova korisnika kartica – Banka po isteku obračunskog perioda na adresu Nosioca kartice dostavlja račun (izvod) sa specifikacijom utrošenih sredstava u obračunskom periodu. 
 
Kako postati korisnik  
Uslov za dobijanje VISA Business charge kartice je otvoren dinarski transakcioni račun i odobren kreditni limit u Banci. 
 
Banka izdaje karticu na zahtev pravnog lica i to licima navedenim u Zahtevu za izdavanje VISA Business kartice. Zahtev za izdavanje VISA Business kartice podnosi ovlašćeno lice za zastupanje pravnog lica, kao i svu neophodnu dokumentaciju za odobravanje kreditnog limita. Zahtev sadrži opšte i finansijske podatke o podnosiocu zahteva, kao i podatke o ovlašćenim korisnicima za koje se traži izdavanje kartice uključujući ukupni limit i limite pojedinih ovlašćenih korisnika.

Internet bankarstvo
Ukoliko ne možete da pristupite
e-bankingu, kliknite ovde.
Kursna lista
srednji kurs - 24.06.2017
EUR 121.7544
USD 109.0501
CHF 112.3299
kompletna kursna lista
Findomestic konvertor
konverzija:
iz valute: u valutu:
Referentna kamatna stopa NBS
(važi od 08.06.2017.)
Iznosi: 4.00%
Istorijski pregled kamata
Više informacija o Vašim računima možete dobiti na sledećem linku: InfoServis
Vaše mišljenje nam je važno.
Sve sugestije, kritike i pohvale su nam dragocene.
Za podnošenje prigovora, kliknite ovde.
Opšti uslovi poslovanja -  Tarife i naknade -  Uslovi korišćenja -  Finansijski izveštaji -  Naša mreža i kontakti
Copyright © 2017 Findomestic Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 115a, 11070 Beograd
INFO CENTAR +381 (0)11 333 6000